Konzultační agentura v oblasti obnovitelných zdrojů

Firma Naproma Production byla založena v roce 1996. Za svou téměř 30-ti letou historii se postupně transformovala z tiskárny přes produkční agenturu tiskovin, grafickou a video produkci až do současné role konzultační agentury, specializující se zejména na oblast nové energetiky, obnovitelných zdrojů a problematiky ukládání elektrické energie.

Jaké služby dodáváme našim zákazníkům?

​​Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Navštívíme Vás v místě plánované investice do FVE či BESS a nezávisle zhodnotíme, zda je lokace vhodná pro daný záměr, případně navrhneme konkrétní parametry systému (kapacita, výkon, rozměry, umístění) tak, aby bylo možné přistoupit k zadání výběrového řízení.

​Technická legislativa FVE a BESS

Technická legislativa FVE a BESS

Projdeme s vámi aktuální podmínky pro instalaci fotovoltaické výrobny, baterie, pro jejich připojení do distribuční sítě a následně možnosti monetizace s ohledem na současnou a plánovanou legislativu. 

​Posouzení návratnosti

Posouzení návratnosti

Na konkrétních plánovaných parametrech vaší výrobny a baterie (výkon, kapacita) vytvoříme matematický model návratnosti. Zahrneme zde průměrné denní doby slunečního svitu, ceny elektrické energie, rozložení spotřeby energie ve vašem objektu a mnoho dalších parametrů. Výsledkem může být revize zadání či naopak potvrzení jeho správnosti.

​​Výběr a doporučení produktů

Výběr a doporučení produktů

Nezávisle Vás vyslechneme, zhodnotíme vaše potřeby, posoudíme technické podmínky vaší nemovitosti, charakter jejího provozu a všechny další ekonomické souvislostí. Následně navrhneme nejlepší řešení a typy produktů, které nebudou poplatné žádným prodejcům, výrobcům či dodavatelům energie.

Školení ​obchodních týmů

Školení ​obchodních týmů

Pro váš obchodní tým, pracovníky helpdesku nebo oddělení péče o klienty připravíme jednorázové školení či průběžný vzdělávací program tak, aby bez ohledu na své odborné vzdělání pochopili základní principy výroby, skladování a přenosu elektrické energie, rozumněli nabízeným produktům a službám a vyžadovali méně součinnosti od vašich techniků.

HR služby pro energetiku

HR služby pro energetiku

Pomůžeme Vám specifikovat zadání pro personální agentury a zastoupíme Vás při komunikaci. Pro kandidáty připravíme zkušební zadání a úkoly, které následně vyhodnotíme. Doporučíme ty nejlepší.

Naproma Production, spol. s r.o.

Email: info@naproma.cz

Fakturační údaje:
(adresa sídla firmy, nejedná se o provozovnu)
Děčínská 552/1, Střížkov, 180 00 Praha 8
IČO: 61057266
DIČ: CZ61057266
Spisová značka: C 44057 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení
Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX
číslo účtu: 131-2918780257/0100


Datová schránka
Identifikátor datové schránky: hdk6kh2